Untitled

Pe urmele Sfinţilor: Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan s-a născut în Antiohia Siriei la anul 347, din părinţi bogaţi, însă păgâni. Tatăl său se numea Secund, iar mama, Antuza. După ce a studiat dreptul, filosofia şi oratoria cu învăţaţi de seamă ai vremii, Sfântul Ioan, pe atunci în vârstă de numai 23 de ani, a ajuns, prin lucrarea Sfântului Duh, la cunoştinţa Adevărului şi, mergând la episcopul Meletie, a cerut Sfântul Botez. La scurtă vreme [...] Articol pe larg

Read More
id912_picture053.jpg.jpg

Biserica Sf. Nicolae din Scheii Braşovului

Catedrala Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului reprezintă pentru locuitorii din Þara Bârsei un avanpost în lupta pentru păstrarea tradiţiei şi culturii româneşti. Când norii tulburi ai veacurilor trecute încercau să umbrească această vatră de credinţă, aici, lângă zidurile cetăţii, s-au ridicat câteva dintre cele mai mari valori ale spiritului românesc. În curtea aşezământului, vechi de [...] Articol pe larg

Read More
id869_slanic11.jpg.jpg

Mănăstirea Slănic – Taborul Argeşean

Întreg peisajul dintre Curtea de Argeş şi Câm­pu­lung este aidoma vieţii omului: urcă şi coboară, este povârnit, dar şi plat, pe alocuri însorit, dar şi repede înnegurat; este racordat la limanul „civilizaţiei”, dar, peste o culme numai, îl vezi repede izolat, căzut în uitare… O alternanţă de deal/vale, de frumuseţe şi para­gină, de bogăţie dezdumnezeită [...] Articol pe larg

Read More
0000

Mănăstirea unde Maica Domnului e stareţă

Am trăit să aud şi următoarea expresie: „Aici, pe locurile astea, şi-a rupt foamea gâtul!”. Da, o constatare tristă, autentic româneas­că, făcută pe nişte culmi golaşe de dealuri, în apropierea Zalăului. Ne aflam la mânăstirea Strâm­ba, nu­me ce te duce cu gân­dul la cine ştie ce strâm­bă­tăţi, dar – e­roa­re! Aici, în a­ceas­tă chi­­­novie, to­tul [...] Articol pe larg

Read More
id1222_mvit.jpg.jpg

Câmpul lui Mihai

  Fiecare colţ din acest pămînt românesc bincuvîntat de Dumnezeu vibrează neîncetat, mustind adînc de istorie bi-milenară neîntreruptă, revelînd tuturor frumuseţea unică a acestui „picior de plai” şi „guri de rai”. Un astfel de topos nepămîntean parcă se află lîngă Turda, străvechea Potaissa de altă-dată, pe cîmpia cu acelaşi nume, unde, cu mai bine de [...] Articol pe larg

Read More