Untitled

Pe urmele Sfinţilor: Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan s-a născut în Antiohia Siriei la anul 347, din părinţi bogaţi, însă păgâni. Tatăl său se numea Secund, iar mama, Antuza. După ce a studiat dreptul, filosofia şi oratoria cu învăţaţi de seamă ai vremii, Sfântul Ioan, pe atunci în vârstă de numai 23 de ani, a ajuns, prin lucrarea Sfântului Duh, la cunoştinţa Adevărului şi, mergând la episcopul Meletie, a cerut Sfântul Botez. La scurtă vreme [...] Articol pe larg

Read More
id858_colciu2.jpg.jpg

Chiliile româneşti de la Colciu

O, treime a munţilor sfinţi! Pe Sinai, Dumnezeu Tatăl l-a chemat pe Moise pentru a-i da primele porunci ale Legii. Pe Tabor, Dumnezeu Fiul i-a chemat pe Petru, Ioan şi Iacov spre a le arăta, atât cât pot vedea ochii omeneşti, dumnezeiasca Sa lumină şi a se face auzit glasul Tatălui întărind legătura şi trecerea [...] Articol pe larg

Read More
qTBAkkLyc

Călătorie la mănăstire

Vara este prin excelență anotimpul călătoriilor, despre care spun că sunt necesare ieșiri din sine și din locul viețuirii noastre cotidiene, pentru a ne redescoperi și mai mult pe noi înșine și lumea din care uzura și superficialitatea ne înstrăinează. Călătoria este un exercițiu al seriozității, pentru că nu o facem nepregătiți, ci dimpotrivă ne [...] Articol pe larg

Read More
id428_1.jpg.jpg

Icoana din Tinos

Despre unele icoane ale Maicii Domnului se afirmă că ar fi fost pictate de Sf. Ev. Luca, multe din ele fiind cunoscute ca făcătoare de minuni. Privitor la autor, opiniile sunt împărţite. În general, aceste icoane sunt cópii ale celei pictate de Sf. Ev. Luca sau rezultatul unor copieri succesive, care au păstrat însă modelul [...] Articol pe larg

Read More
756876

Vâlcea are două „Meteore” – sfintele mănăstiri Arnota şi Vârful Romani

Puţină lume ştie că Vâlcea deţine cel mai mare patrimoniu naţional de mănăstiri şi schituri fiind pe drept cuvânt numit acest ţinut şi Athosul Românie. Dar, şi mai puţină lume cunoaşte faptul că la Vâlcea, avem două „Meteore”. Adică două mănăstiri absolut divine care sunt proiecţiile raiului pe pământ. Sunt două mânăstiri ridicate pe culme [...] Articol pe larg

Read More
id1139_a2.jpg.jpg

Mânăstirea Turnu

Singura ctitorie certă a lui Vlad Ţepeş Pe drumul dintre Ploieşti şi Târgşorul Vechi se înălţa, odată maiestuoasă, Mânăs­ti­rea Turnu. Alta decât binecunoscuta mâ­năs­tire din Vâlcea cu acelaşi nume, aceasta este şi mult mai veche. Târgşorul, astăzi un umil sat, la numai 7 km de Municipiul Plo­­ieşti, era cândva un prosper centru co­mer­cial al Ţării [...] Articol pe larg

Read More