Revista:

Cine a gäsit Crucea lui Hristos ?

id568_untitled.jpg.jpg

Constantin – primul împärat creötin
Împäratul Constantin a îmbrä­üiöat cu toatä dragostea credinüa creötinä, înüele­gând cä doar Iisus Hris­tos este adeväratul Dum­­nezeu öi cä doar prin milä öi înüelegere ne putem cu toüii mântui.

Mama sa, un model de cre­din­üä öi dragoste creö­tinä, a fost Sfânta Împä­räteasä Ele­na. Aceas­ta îi ajuta pe sä­raci, împärüea milostenie öi ajutoare cätre toate bisericile, îi vizita pe cei bolnavi sau pe cei întemniüaüi öi cäuta sä le aline sufe­rinüele.

Sfânta Elena cautä
cu înfrigurare Crucea
Dorind sä vadä lo­curile pe unde a träit öi a propoväduit Iisus, Sfânta Elena a mers în pelerinaj în Üara Sfân­­tä. Ajun­gând la Ie­ru­salim, a dat po­runcä sä fie fäcute sä­päturi pe Mun­tele Golgota, unde fusese räs­tignit cu mult timp în urmä Mântuitorul. Aici s-au desco­perit trei cruci. Pen­tru a afla pe care dintre ele a fost rästignit Mântui­torul, le-au atins, pe rând, de sicriul u­nui mort. Când l-au atins öi cu Sfânta Cruce, mortul a înviat numaide­cât. În fe­lul acesta, Sfânta Elena a ötiut care este Sfânta Cruce öi care sunt cele do­uä cruci pe care au fost räs­tigniüi tâlharii. Toüi creötinii s-au bu­cu­rat de gäsi­rea Sfin­tei Cruci öi de minu­nea sä­vâr­öi­tä. Iar Sfânta Ele­na a rämas un mo­­del de bu­nä­ta­te öi cre­­­din­üä, fiind sär­­­bä­to­ritä în ca­len­darul creö­tin ortodox la data de 21 mai.

Sfânta Cruce se pästreazä
öi astäzi
Crucea Sfântä se päs­­treazä öi astäzi într-o bisericä din Ieru­sa­lim, sävâröind färä înce­tare minuni în tru­pu­ri­le öi în sufletele ce­lor ce vin öi se închi­nä în faüa ei cu sinceritate öi credinüä.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reguli:

 1. Tratati persoanele care scriu aceste editoriale cu respect, nu folositi un limbaj necivilizat sau cuvinte care sa aduca o vatamare morala celorlalte persoane care posteaza mesaje.
  1. In comentariile dumneavoastra va rugam sa va referiti doar la editorialul in cauza si sa nu atacati autorul.
  2. Nu folositi un limbaj explicit sexual, vulgar sau care sa care sa jigneasca.
  3. Fara comentarii discriminatorii cu tenta xenofoba, antisemita sau rasista.
 2. Nu publicati sau solicitati in comentariile dumneavostra adrese de web, produse sau servicii.
 3. Nu transformati aceste comentarii de editoriale intr-un „chat”.
 4. Pentru protectia dumneavostra nu folositi in comentarii informatii personale, adrese de email, numere de telefon sau URL.
 5. Daca aveti vreo plangere in ceea ce priveste administrarea acestor comentarii puteti trimite un mesaj la adresa de mail: contact@revistalumeacredintei.ro.
 6. Comentariile care intra in contradictie cu regulile de mai sus vor fi sterse fara a se afisa vreun motiv.
 7. Daca veti continua sa sfidati aceste reguli nu veti mai putea sa postati mesaje.

Comentand in acest editorial, sunteti de acord cu regulile precizate, le intelegeti si va dati acordul ca le veti respecta. Va multumim.