Revista:

MÂnãstirea Putna

id595_untitled.jpg.jpg

Este ctitoria Dreptcre­din­cio­su­lui Voievod ªtefan cel Mare ºi Sfânt (sãrbãtorit de Biserica Orto­doxã pe data de 2 iulie). Legenda spune cã, dorind sã aleagã un loc deo­sebit pentru a ridica o mândrã mânãstire, ªtefan cel Mare s-a oprit pe dealul din apropiere, fascinat de frumuseþea locu­rilor. ªi-a încordat arcul ºi a slobozit cu toatã puterea o sãgeatã. Aceas­ta a tãiat iute vãzduhul ºi s-a înfipt undeva, în vale. ªi chiar în acel loc a ridicat Domnul ªte­fan biserica mânãstirii. Put­na a de­venit un loc sacru datoritã oamenilor ce s-au ostenit aici de-a lungul veacurilor: cãlugãri smeriþi, cãrturari, meºteri iscusiþi. Putna este pentru orice român un loc sfânt. Aici parcã ºi natura se roagã: de jur-împrejurul mânãs­tirii dealurile blânde s-au aºe­zat parcã liniºtite în genunchi, iz­vo­rul ce coboarã fãrã grabã valea ºi-a oprit ºi el susurul ca sã asculte slujba de searã, iar soarele nici cã se îndurã sã mai apunã dincolo de dealuri. Iar dacã sufletul tãu doreºte mai multã liniºte, nu trebuie decât sã mergi în sus, pe Valea Put­nei, încã vreo 4 kilometri. Vei ajunge la Mânãstirea Sihãstria Putnei, unde vei descoperi un “colþ de rai” coborât pe pã­mânt!
Revenind la Mâ­nãstirea Putna, ne închinãm sme­rit la mormântul Dom­nito­ru­lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt, apoi ad­mi­rãm sta­­tu­ia lui E­mi­­­nes­cu, aflatã lân­gã bi­se­ri­cã, iar îna­in­te de plecare vizitãm mu­zeul mâ­nãs­tirii, unde e pãstratã o impresionantã colecþie de broderii din timpul Sfântului Voievod ªtefan, manuscrise vechi, icoane ºi obiec­te de cult din argint, ºi alte exponate.

„Distrusã, jefuitã ºi incendiatã de nenumãrate ori de nãvãlitori, mânãs­tirea a fost refãcutã me­reu. În ciuda dezastre­lor, Putna a rezistat, devenind un puternic centru de culturã me­dievalã româ­neas­­­cã, mãrturie pe care o face ºi boga­tul muzeu ce se aflã în incinta mâ­nãs­tirii.” – Pr. Prof. Dr. Ene Bra­niºte, Dicþio­nar enciclopedic de cunoº­tinþe religioase

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reguli:

 1. Tratati persoanele care scriu aceste editoriale cu respect, nu folositi un limbaj necivilizat sau cuvinte care sa aduca o vatamare morala celorlalte persoane care posteaza mesaje.
  1. In comentariile dumneavoastra va rugam sa va referiti doar la editorialul in cauza si sa nu atacati autorul.
  2. Nu folositi un limbaj explicit sexual, vulgar sau care sa care sa jigneasca.
  3. Fara comentarii discriminatorii cu tenta xenofoba, antisemita sau rasista.
 2. Nu publicati sau solicitati in comentariile dumneavostra adrese de web, produse sau servicii.
 3. Nu transformati aceste comentarii de editoriale intr-un „chat”.
 4. Pentru protectia dumneavostra nu folositi in comentarii informatii personale, adrese de email, numere de telefon sau URL.
 5. Daca aveti vreo plangere in ceea ce priveste administrarea acestor comentarii puteti trimite un mesaj la adresa de mail: contact@revistalumeacredintei.ro.
 6. Comentariile care intra in contradictie cu regulile de mai sus vor fi sterse fara a se afisa vreun motiv.
 7. Daca veti continua sa sfidati aceste reguli nu veti mai putea sa postati mesaje.

Comentand in acest editorial, sunteti de acord cu regulile precizate, le intelegeti si va dati acordul ca le veti respecta. Va multumim.