Revista:

Sfântul Samson,primitorul de strãini

id589_untitled.jpg.jpg

Sfântul Samson a trãit cu multe sute de ani în urmã, pe vremea împãratului Ius­ti­nian. Sfântul Samson era un om blând ºi cu multã credinþã ºi dragoste. Era pre­ot, iar credincio­ºii veneau cu bu­curie la bise­ri­cã, pentru a par­­ticipa la sluj­bele sfântului pãrinte ºi pen­tru a învã­þa din lucrurile minunate pe care a­ces­ta le po­vestea despre Împã­rã­þia lui Dum­ne­zeu ºi despre dragostea Mân­tui­to­ru­lui pentru oa­meni. Dar Sfântul Sam­son avea ºi te­meinice cu­noºtinþe medi­cale, fiind un doctor vestit pe acea vreme.
Minunea vindecãrii
Odatã, Împãratul s-a îmbolnãvit tare grav, zãcând în pat din cauza bolii care îl doborâse. ªi au fost chemaþi toþi doctorii, tã­mã­duitorii ºi vracii din împã­rã­þie, dar nimeni nu i-a putut da împãratului sãnãtatea înapoi. Ba mai mult, toþi vorbeau pe ºoptite cã nu mai are mult de trãit conducãtorul lor. Sfântul Samson a fost ºi el chemat la palat ºi, dupã ce l-a consultat pe împãrat, i-a spus:
- Mãria ta, toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Eu ºtiu leacuri ºi doctorii care sã-þi aline suferinþa, dar Dumnezeu este Vindecãtorul tuturor relelor. Roagã-te împreu­nã cu mine ºi Milostivul Dum­ne­zeu Se va îndura ºi te va face iar sãnãtos, iar atunci când vei fi din nou în putere, sã-þi conduci su­pu­ºii cu dreptate ºi fricã de Dum­nezeu, ºi sã nu uiþi de minunea pe care Dumnezeu o face astãzi cu tine, mãria ta!
ªi chiar aºa a ºi fost – Împãra­tul Iustinian s-a vindecat cu ajutorul sfântului, datoritã rugãciunilor ºi priceperii sale.
Dragostea Sfântului
Dar Sfântul Samson a rãmas în amin­tirea credincioºilor nu pentru minu- nile pe care le-a sãvârºit, nici pentru învãþãturile alese propovãduite de el, ci mai ales pentru inima sa bu­nã, cãci sfântul era cel mai primitor om din întreaga cetate. Ori de câte ori întâlnea pe uliþã vreun strãin ostenit de drum, sau vreun om sãrman, flã­mând ºi obosit, sfântul îl poftea imediat în chilia sa modestã ºi îl ospãta cu ce putea ºi el. Era cea mai bunã gazdã, cãci îi primea pe toþi cu inima deschisã, având pentru fiecare o vorbã bunã. Iar aceastã mare calitate a sa, aceea de a fi bun ºi milostiv chiar ºi cu cei strãini, pe care nu îi cunoºti, este mai frumoasã decât ori­ce minune ºi înseamnã mai mult decât o sutã de învãþãturi. De aceea Sfântul Sam­son este numit ºi astãzi “primito­rul de strãini”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reguli:

 1. Tratati persoanele care scriu aceste editoriale cu respect, nu folositi un limbaj necivilizat sau cuvinte care sa aduca o vatamare morala celorlalte persoane care posteaza mesaje.
  1. In comentariile dumneavoastra va rugam sa va referiti doar la editorialul in cauza si sa nu atacati autorul.
  2. Nu folositi un limbaj explicit sexual, vulgar sau care sa care sa jigneasca.
  3. Fara comentarii discriminatorii cu tenta xenofoba, antisemita sau rasista.
 2. Nu publicati sau solicitati in comentariile dumneavostra adrese de web, produse sau servicii.
 3. Nu transformati aceste comentarii de editoriale intr-un „chat”.
 4. Pentru protectia dumneavostra nu folositi in comentarii informatii personale, adrese de email, numere de telefon sau URL.
 5. Daca aveti vreo plangere in ceea ce priveste administrarea acestor comentarii puteti trimite un mesaj la adresa de mail: contact@revistalumeacredintei.ro.
 6. Comentariile care intra in contradictie cu regulile de mai sus vor fi sterse fara a se afisa vreun motiv.
 7. Daca veti continua sa sfidati aceste reguli nu veti mai putea sa postati mesaje.

Comentand in acest editorial, sunteti de acord cu regulile precizate, le intelegeti si va dati acordul ca le veti respecta. Va multumim.