Revista:

Mânãstirile

id674_untitled.jpg.jpg

„Biserica este o corabie, iar creºtinii care merg la Sfânta Bisericã ºi intrã în ea sunt izbãviþi din furtuna pãcatelor.“

Sfântul Nicodim

În þara noastrã sunt pes­te 400 de mãnãstiri ºi schituri ortodoxe. Aici trãiesc, în muncã ºi în rugã­ciune, cãlugãrii, sub îndrumarea unui pãrinte sta­reþ. Mãnãstirile de maici sunt con­duse de o maicã stare­þã. Pe lângã valoarea spiritualã deosebit de importantã pe care aceste sfinte lãca­ºuri o au (aici fiind sã­vâr­ºite slujbe ºi rugãciuni pentru toþi oamenii, din întreaga lume), multe din aceste mãnãstiri au ºi o im­por­tanþã istoricã deose­bi­tã, fiind monu­men­te isto­rice ºi de artã creº­­ti­nã, une­le a­dã­­pos­tind mu­zee ºi bi­blioteci cu ex­po­­­na­te uni­ce, de mare va­loa­re. Fie cã e aºezatã într-un ca­dru natural feeric, fie cã se gãseºte în inima ­u­nui mare oraº, fie­ca­re mãnãs­tire are frumu­se­þea ºi far­me­cul ei specific. Multe din ele sunt vechi de sute de ani, ctitorii ale unor mari vo­ievozi, istoria lor fiind pentru noi o lecþie de cre­dinþã ºi istorie româ­neas­cã. Vizitându-le, cu familia sau îm­preunã cu colegii de cla­sã, veþi fi fascinaþi de frumuseþea sfintelor lãcaºuri, de bunãtatea ºi ospitalitatea maicilor sau cãlu­gã­rilor, veþi a­prin­de o lumâ­na­re, vã veþi în­china înaintea sfintelor icoa­­ne ºi a moaº­telor ºi veþi pleca de a­co­lo cu mul­­þu­mire ºi bu­cu­rie în suflet.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reguli:

 1. Tratati persoanele care scriu aceste editoriale cu respect, nu folositi un limbaj necivilizat sau cuvinte care sa aduca o vatamare morala celorlalte persoane care posteaza mesaje.
  1. In comentariile dumneavoastra va rugam sa va referiti doar la editorialul in cauza si sa nu atacati autorul.
  2. Nu folositi un limbaj explicit sexual, vulgar sau care sa care sa jigneasca.
  3. Fara comentarii discriminatorii cu tenta xenofoba, antisemita sau rasista.
 2. Nu publicati sau solicitati in comentariile dumneavostra adrese de web, produse sau servicii.
 3. Nu transformati aceste comentarii de editoriale intr-un „chat”.
 4. Pentru protectia dumneavostra nu folositi in comentarii informatii personale, adrese de email, numere de telefon sau URL.
 5. Daca aveti vreo plangere in ceea ce priveste administrarea acestor comentarii puteti trimite un mesaj la adresa de mail: contact@revistalumeacredintei.ro.
 6. Comentariile care intra in contradictie cu regulile de mai sus vor fi sterse fara a se afisa vreun motiv.
 7. Daca veti continua sa sfidati aceste reguli nu veti mai putea sa postati mesaje.

Comentand in acest editorial, sunteti de acord cu regulile precizate, le intelegeti si va dati acordul ca le veti respecta. Va multumim.