Revista:

Sfintii martiri Brâncoveni

id673_untitled.jpg.jpg

Aceastã frumoasã icoanã se gãseºte la Mânãstirea Hurei, aºezatã lângã mor­mân­tul Domnitorului Con­stan­tin Brâncoveanu. Icoana ni-l înfãþi­ºea­zã pe acesta, împreunã cu cei patru fii ai sãi ºi cu sfetnicul sãu de încredere, Ianache Vãcãrescu. Bãieþii sunt Constantin, ªtefan, Radu ºi Ma­tei, cel mai mic dintre ei. În timpul domniei Sfântului Con­stantin Brâncoveanu þara noas­trã a cunoscut o dezvolare fãrã precedent, atât din punct de vedere economic, cât, mai ales, cultural ºi artistic. Sfântul Con­stan­tin Brâncoveanu a ridicat cele mai multe bise­rici ºi mânãs­tiri dintre toþi dom­nitorii ro­mâni – peste 100, atât la noi, cât ºi al­te þãri ortodoxe pe care le-a ajutat permanent. Din pãca­te, sultanul tucilor, din invidie ºi lãco­mie, l-a þinut captiv împreunã cu toatã familia timp de 4 luni, într-o temniþã din Istanbul, apoi, chiar în ziua în care împlinea 50 de ani, a fost omorât cu cruzime, atât el cât ºi fiii lui. Li s-a cerut sã renunþe la credinþa creºtinã, dar au refuzat cu hotãrâre, preferând sã moarã decât sã se lepede de credinþa strã­moºeascã. Cu toþii sunt re­pre­zentaþi în icoanã þi­nând în mâini câte o cruce. În acest fel sunt pictaþi numai martirii, cãci crucea este chiar semnul suferinþelor îndurate de Mân­tuitorul Iisus Hristos.
Brâncovenii, ne privest astãzi din icoane, amintindu-ne de tãria sufleteascã ºi de curajul de care trebuie sã dea dovadã adevã­ra­tul creº­tin, mai ales în faþa duº­ma­ni­lor. Chiar da­cã trupul poa­te fi biruit ºi învins, sufletul poate rãmâne mai presus de toate, prin curaj ºi credinþã!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reguli:

 1. Tratati persoanele care scriu aceste editoriale cu respect, nu folositi un limbaj necivilizat sau cuvinte care sa aduca o vatamare morala celorlalte persoane care posteaza mesaje.
  1. In comentariile dumneavoastra va rugam sa va referiti doar la editorialul in cauza si sa nu atacati autorul.
  2. Nu folositi un limbaj explicit sexual, vulgar sau care sa care sa jigneasca.
  3. Fara comentarii discriminatorii cu tenta xenofoba, antisemita sau rasista.
 2. Nu publicati sau solicitati in comentariile dumneavostra adrese de web, produse sau servicii.
 3. Nu transformati aceste comentarii de editoriale intr-un „chat”.
 4. Pentru protectia dumneavostra nu folositi in comentarii informatii personale, adrese de email, numere de telefon sau URL.
 5. Daca aveti vreo plangere in ceea ce priveste administrarea acestor comentarii puteti trimite un mesaj la adresa de mail: contact@revistalumeacredintei.ro.
 6. Comentariile care intra in contradictie cu regulile de mai sus vor fi sterse fara a se afisa vreun motiv.
 7. Daca veti continua sa sfidati aceste reguli nu veti mai putea sa postati mesaje.

Comentand in acest editorial, sunteti de acord cu regulile precizate, le intelegeti si va dati acordul ca le veti respecta. Va multumim.