LOADING

Type to search

29 august 2008 Nouă apariţie editorială – Sf. Simeon Noul Theolog „ALE DUMNEZEEŞTILOR CÂNTARI IUBIRILE”

Stiri Generale / Evenimente

29 august 2008 Nouă apariţie editorială – Sf. Simeon Noul Theolog „ALE DUMNEZEEŞTILOR CÂNTARI IUBIRILE”

Share

Imnele Sfântului Simeon Noul Theolog (949-1022) constituie până astăzi una dintre culmile trăirii duhovniceşti ortodoxe, fiind opera unuia dintre marii trăitori – dar şi marii scriitori – ai spaţiului spiritual bizantin. Unii dintre exegeţii contemporani consideră aceste Imne un fel de testament duhovnicesc al Sfântului Simeon, partea cea mai fascinantă şi mai originală a întregii sale opere, ce poate fi asemuită numai cu Poemele Sfântului Grigorie din Nazianz. Textul de faţă este prima editare a traducerii Cântărilor (Imnelor) Sfântului Simeon Noul Theolog, făcută de Isaac Dascălul între anii 1802-1803 şi rămasă până acum în manuscris. Traducerea aceasta s’a făcut după ediţia publicată la Veneţia în anul 1790, alcătuită de monahul Dionisie Zagoreos (îngrijitorul ediţiei fiind Sfântul Nicodim Aghioritul). Traducătorul acestei celebre scrieri în limba română, Isaac Dascălul, a fost ucenicul Sfântului Paisie de la Neamţ, la fel ca şi Mitropolitul Grigorie Dascălul, recent proslăvit între sfinţi de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Această primă traducere românească a Imnelor se remarcă printr’o deosebită frumuseţe şi inventivitate lexicală, redând cu multă fidelitate originalul grecesc ce pune mari probleme de echivalare traducătorului în limbile moderne. Transcrierea textului chirilic, publicata acum de Editura Predania, s’a făcut fără a aduce nici un fel de modificări sau aduceri la zi limbii folosite în epocă, tocmai spre a da cititorului o imagine nedistorsionată a limbajului bisericesc ce se conturase deja, devenind un fel de normă şi marcă a traducerilor nemţene. Părintele Dumitru Stăniloae spunea despre această operă: „Cu tot accentul pus pe ‘simţirea’ iubitoare a prezenţei lui Dumnezeu şi nu pe o cunoaştere deductiv-raţională a existenţei Lui, scrisul Sfântului Simeon rămâne deplin încadrat în tradiţia scrisului duhovnicesc al Părinţilor răsăriteni. Acest lucru e valabil şi pentru Imnele dragostei dumnezeieşti, deşi ele pun un accent deosebit pe ‘simţirea’ lui Dumnezeu, înţeleasă ca dragoste şi ca vedere a Lui în lumină.”

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *